Engelska

Välkommen till den engelska avdelningen i min blogg. Engelska är ett intressant och utmanande ämne i skolan, eftersom ni (mina elever) ofta kan relatera till det på ett eller annat sätt. Ni kommer i kontakt med engelskan överallt; i musiken (som ni alltsomoftast har i öronen), genom datorspel, i filmer och på nätet.  I skolan delar vi ofta upp språket i mindre delar för att skapa ordning och reda i detta stora språk och vi kopplar det till fördjupade kunskaper inom för de flesta kända ämnen. Vi jobbar ofta med teman för att de ord och fraser som ofta används i sammanhanget ska repeteras och bli aktiva ord i ert ordförråd. Hör man ett ord eller en fras flera gånger är chansen så mycket större att det ”fastnar”.

Lycka till!/Pernilla