Årskurs 8

Hej, här kan du hitta vårens planering och läxor för år 8 i engelska

Planeringen för år 8 i stora drag: Våren 2014 ska vi avsluta kapitlet ”The Environment” med ett prov, som bl.a. tar upp både grammatik och ordkunskap från sektionen. Därefter kommer vi att påbörja temat ”The Health”, där eleverna får jobba med olika projekt om hälsa, som de sedan redovisar muntligt. Vi kommer även att läsa en gemensam skönlitterär bok, som vi diskuterar och jobbar med. Efter påsk kommer vi att arbeta med ”The USA”.

 

Läxor:

V. 4 All summer in a day: Text och glosor

V. 5 Prov: ordkunskap, grammatik, läs/hörförståelse

V. 6 The Importance of Looking Good: Text och glosor

V. 7, 9, 10 Hälsotema; Arbete i grupp

V. 11-12 Förbereda muntlig redovisning

V. 13-14 Redovisningar

V. 15, 17 Reading Forrest Gump, tests

V. 18 Writing

V. 19-23 The USA