Årskurs 7

Välkommen till Tyska i år 7

Här hittar du planeringar och läxor!

Vi har lektion tre dagar i veckan; onsdag, torsdag och fredag.

Läxdag är fredag (om fredagen är inställd kan det bli till en annan dag).

Du kan också gå in på webbövningarna till läromedlet Das Dach.  Klicka här  för att kunna lyssna på texterna eller öva på glosorna. Du måste logga in på mina sidor för att kunna öva på detta. Jag hjälper dig med första  inloggningen i skolan.

De flesta glosor ligger även upplagda i glosor.eu. Välj övningar och sök på pearly, så kommer alla övningar upp som jag har skapat. Du behöver inte logga in för att träna på glosorna.

Terminsplanering: 

  • Vi börjar våren med att gå igenom klockan på tyska.
  • Alla ska med hjälp av några frågor kunna berätta muntligt om sin skola.
  • Läsa texter och dialoger med olika klockslag
  • Öva på att skriva på tyska. Vad ska man tänka på när det gäller adjektiv, verb och substantiv?
  • Perfekt
  • Djur och natur
  • Realia: Eleverna ska få göra ett mindre arbete om tysktalande länder och presentera för varandra

Läxor/prov: 

V. 17 Läsförståelsetest (diagnos, ej att öva på)

V. 18 Läs/skrivtest (diagnos, ej att öva på)

V. 20 Prov på ord, fraser och grammatik