Årskurs 8

Här kan ni hitta terminsplaneringen för våren 2014 i Tyska år 8, samt vilka läxor ni har:

Planering i stora drag: Vi börjar med kapitlet ”Wind und Wetter”, där vi går igenom väder på Tyska. Vi kommer att repetera månader, veckor och årstider, samt lägga mycket fokus på hur ackusativ används i olika sammanhang. Alla ska skriva en lite längre text på tyska om en månad eller årstid och redovisa muntligt. V. 12 är det prov på grammatiken. Vi har nu börjat med restaurangfraser där eleverna får jobba i grupper på tre eller fyra. De ska skriva egna dialoger och spela upp inför klassen enligt tydlig beskrivning av vad dialogen bör innehålla. Här övar de muntlig interaktion.

V. 7-10 Arbete med väder, månader och årstider; Redovisning senast fredag v. 10

V. 11-12 Grammatik: Ackusativ: Prepositioner, personliga och possessiva pronomen i ackusativ. 

Prov i grammatik fredag v. 12

V. 17 Fredag: Lär in restaurangglosor

v. 17-19 Im Restaurant: dialoger och muntlig interaktion

Efter påsk kommer vi även att köra läs/hörförståelsetester